SEO optimizacija

Šta je SEO optimizacija?

SEO (Search Engine Optimization) optimizacija je proces poboljšavanja vidljivosti i rangiranja web stranica u organskim (neplaćenim) rezultatima pretraživača.

Cilj SEO optimizacije je privući više organskog prometa na web stranicu tako što se poboljšava relevantnost i autoritet web stranice u očima pretraživača poput Googlea, Binga ili Yahooa.

Implementacija efikasne SEO strategije može značajno pomoći web stranicama da se istaknu u pretraživačima i privuku ciljano organski promet, što može rezultirati većom vidljivošću, više posjeta i boljim poslovnim rezultatima.

Shopping Basket